PILOT1
Check out Pilot1`s videos on YouTube Check out Pilot1`s videos on Vimeo Check out Pilot1`s profile as @pilot1crew on Instagram

Bli med å fly!

KONTAKT

CREW

Pilot1 er et samarbeid med Værnes Flyklubb om å tilby utflukter i lufta til interesserte passasjerer.

 

Å være med opp i et småfly er en spennende opplevelse og veldig lærerikt. Gjennom å bli med opp i et småfly får man større forståelse for hvordan et fly kan fly. Slike fly er ofte mindre kompliserte enn hva tilfellet er for større passasjerfly de fleste av oss er kjent med.

 

Man får et innblikk i samspillet mellom løftet på vingene, hastigheten, luftmotstand og motorkraft på en enkel måte.

 

På småfly er også de forskjellige delene som utgjør et fly mer tilgjengelig som gjør det enklere å tilfredsstille nysgjerrigheten.

Luftfarten er stadig i forandring men fortsatt gjelder de samme fysiske lovene for dagens piloter, som gjaldt for Brødrene Wright da de gjennomførte verdens første motoriserte flygning 17. Desember, 1903. Turen varte i 12 sekunder og distansen de da tilbakela var 36 meter. Det tilsvarer lengden på de aller fleste av dagens passasjerfly.

 

 

Hva venter du på? Bli med opp og fly!

Designet av Designerpilots @ 2018

PILOT1